Uterom for lek og opplevelse

Uterom for lek og opplevelse

Naturen er den beste lekeplass, men når lek og pedagogikk skal foregå i trygge og avgrensede omgivelser, så kreves det ekstra omtanke. Barn elsker naturen og er på sitt mest kreative når de får lov til å bruke den. Utforsking, bygging og lek foregår høyt og lavt i varierende tempo. Det skal være rom for samling og rom for hemmelige prosjekter.

Sansehage, skatteplasser og tuneller er noen av de elementene vi legger inn i vår landskapsarkitektur. På vårt kontor i Stavanger finner du kreative hagedesignere som tenker seg inn i barns fantasiverden og få med deg at målet vårt er ikke å selge inn flest mulig lekeapparater, men utnytte de mulighetene som allerede finnes på eiendommen.

Lube barnehage