Totalleverandør

Vi leverer alt fra offentlige, store anlegg til private hager. Som totalleverandør utfører vi forskaling- og betongarbeider, tømmerarbeid, elektriker og rørlegger både til rehabiliteringsprosjekter til nye anlegg.

Totalleverandør
1

En gravlund er et hvilested som skal preges av ro og rom for ettertanke. Visuell ro er et aspekt som er vektlagt i den nye Jåttå gravlund. Valg av materiale og vegetasjon bærer preg av et evighetsperspektiv.

2

Vi har gjennomført hele uteromsanlegget ved den nye Vågen Videregående skole i Sandnes. Med en tidligere skjult kanal som midtpunkt, har vi kledd kanalen opp med forstøtningsmurer i granitt og laget trappeatkomst og amfi ned til vannspeilet.

3

I denne barnehagen finnes det ingen begrensninger for fantasifull rollelek. Her er det naturen som gjelder og det er lagt til rette for plasking i sorpe og sølepytter.

4

Stavanger Kommune har i en årrekke vært en stor kunde der vi har gjennomført de prosjektene som definerer byen vår. Oljemuseet med aktivitetsparken, 1000 års-stedet/Domkirkeplassen og Nytorget er eksempler på sentrale knutepunkt som vi elsker å vise frem til våre besøkende.