Store uterom

Store uterom

Domkirkeplassen i Stavanger, Hinna Park og Jåttå gravlund. Tre oppdrag som viser vår evne til å gjennomføre store prosjekter som involverer hele bredden i vårt repertoar av tjenester.

Fra hagedesign og landskapsarkitekt til materialvalg, funksjonalitet, planlegging, fundamentering og gjennomføring. Noe helt på egen hånd, annet i tett samarbeide med eksterne landskapsarkitekter, for ikke å glemme kommune, vedtekter og sertifisering. Når anlegget er gjennomført, påtar vi oss det løpende vedlikehold som skal til.

Oljemuseet
Oljemuseet
Oljemuseet
Oljemuseet
Torget
Torget
Oljemuseet, lekeplass
Oljemuseet, lekeplass
Oljemuseet, beplantning - trer
Oljemuseet, beplantning - trer
Stavanger Aftenblad
Stavanger Aftenblad
Oljemuseet, beplantning
Oljemuseet, beplantning