Store uterom

Domkirkeplassen i Stavanger, Hinna Park og Jåttå gravlund. Tre oppdrag som viser vår evne til å gjennomføre store prosjekter som involverer hele bredden i vårt repertoar av tjenester. Fra hagedesign og landskapsarkitekt til materialvalg, funksjonalitet, planlegging, fundamentering og gjennomføring. Noe helt på egen hånd, annet i tett samarbeide med eksterne landskapsarkitekter, for ikke å glemme kommune, vedtekter og sertifisering. Når anlegget er gjennomført, påtar vi oss det løpende vedlikehold som skal til.


Hagedesign Stavanger og hagedesign Sandnes: NyGaard bygger gjennomførte uterom i Stavanger og Sandnes.
Hagedesign utføres av landskapsarkitekt og jobben utføres av egne anleggsgartnere.
autograf-mobil-3