Hagedesign

Våre hagedesignere skaper inspirerende tegninger basert på dine ønsker, behov og omgivelser. Vi gjennomfører hele søkeprosessen med kommunen og har nødvendig ansvarsrett for å gjennomføre alle fag. Vår nærhet til hagedesign og erfarne anleggsgartnere gir oss unik kunnskap om grunnarbeid, masseberegning og materialvalg. På huset har vi også egne håndverkere innen flere fag. Dette er vesentlige faktorer som gjør at sluttresultatet blir som forventet – også i forhold til budsjett.
Hagedesign Stavanger og hagedesign Sandnes: NyGaard bygger gjennomførte uterom i Stavanger og Sandnes.
Hagedesign utføres av landskapsarkitekt og jobben utføres av egne anleggsgartnere.
autograf-mobil-3